تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 36 : 9
  • دیداربا خانواده معزز شهدا بمناسبت5مرداد توسط جمعی از اعضای ستادنمازجمعه حصارگرمخان

  • جشن روز دختر در مصلا ی شهر حصار و گرمخان با حضور آیت الله قربانی امام جمعه محترم شهر حصار و گرمخان

  • اهداء جایزه به نمازگزاران جمعه حصارگرمخان

  • جلسه شورای اداری بمناسبت 5مرداد دربخشداری گرمخان برگزارشد

عباس معصومی
عباس معصومی
مسئول ستاد

اباذرمصری
اباذرمصری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمدصادق معصومی
محمدصادق معصومی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی