تاريخ روز

جمعه 1396/3/5 - 49 : 18
  • نمازجمعه 13 اسفندماه 95 شهر حصارگرمخان

  • نمازجمعه 6 اسفندماه 95 حصارگرمخان

  • آیت الله قربانی :از مسیر اسلام و و لایت منحرف نشوید

  • سخنرانی آیت الله قربانی در جلسه جهادکشاورزی

عباس معصومی
عباس معصومی
مسئول ستاد

اباذرمصری
اباذرمصری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمدصادق معصومی
محمدصادق معصومی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی