تاريخ روز

سه شنبه 1396/9/21 - 48 : 1
  • راهپیمایی بعد از نمازجمعه

  • تصاویر نمازجمعه بخش حویق تاریخ ۹۶/۹/۱۷

  • تصاویر نمازجمعه بخش حویق تاریخ ۹۶/۹/۱۷

  • تصاویر نمازجمعه بخش حویق تاریخ ۹۶/۹/۱۷

خلیل مصلحتی
خلیل مصلحتی
مسئول ستاد

پرویز پارسا
پرویز پارسا
معاونت اداری و پشتیبانی
سید یوسف شکیبا
سید یوسف شکیبا
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
مسئول امور جوانان
محمد کاظم مسعودی
محمد کاظم مسعودی
معاونت سیاسی - اجتماعی
پروین طاهری
پروین طاهری
معاونت خواهران
یعقوب غفاری
یعقوب غفاری
معاونت فرهنگی و تیلبغی