تاريخ روز

چهارشنبه 1399/8/7 - 19 : 20
  • 15 مهر روز روستا و عشایر گرامی باد

  • 14 مهر روز دامپزشکی گرامی باد

  • 13 مهر روز نیروی انتظامی گرامی باد

  • 13 مهر هجرت حضرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس

احمد جهان پناهی
احمد جهان پناهی
مسئول ستاد

فاطمه امیدی
فاطمه امیدی
معاونت خواهران
حسین کارخانه
حسین کارخانه
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مریم عابدی نیا
مریم عابدی نیا
معاونت سیاسی - اجتماعی