تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 15 : 22
  • برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان حمیدیه

  • برگزاری نشست وحدت عشایر و ارتش در شهرستان حمیدیه

  • بازدید از نماز خانه های در حال ساخت

  • برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان حمیدیه