تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 8 : 12
  • برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان حمیدیه

  • برگزاری نشست وحدت عشایر و ارتش در شهرستان حمیدیه

  • بازدید از نماز خانه های در حال ساخت

  • برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان حمیدیه