تاريخ روز

شنبه 1396/4/3 - 34 : 17
  • برگزاری نشست وحدت عشایر و ارتش در شهرستان حمیدیه

  • بازدید از نماز خانه های در حال ساخت

  • برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان حمیدیه

  • دیدار فرماندهی محترم تیپ 392 زرهی با امام جمعه