تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 48 : 3
  • امام جمعه موقت همدان: اقتدار کشور در تبعیت از رهبری است نه ارتباط با بیگانگان

  • امام جمعه موقت همدان: اقتدار کشور در تبعیت از رهبری است نه ارتباط با بیگانگان

  • دهمین جلسه شورای ستاد نماز جمعه همدان برگزار

  • دهمین جلسه شورای ستاد نماز جمعه همدان برگزار

عباس اسماعیلی
عباس اسماعیلی
مسئول ستاد

محمد حسین زندی
محمد حسین زندی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی