تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 24 : 2
  • راهپیمایی 22بهمن دراک

  • گزارش تصویری روز پرستار گویم

  • روز پرستار

  • سخنرانی امام جمعه دراک (گویم) در جمع ائمه جمعه و جماعات شهرکهای شمال غرب شیراز

سید نبی اله حسینی
سید نبی اله حسینی
مسئول ستاد

نوراله علیائی
نوراله علیائی
مسئول امور جوانان
ناصر رجبی
ناصر رجبی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علیرضا مرادی
علیرضا مرادی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رسول مرادی
رسول مرادی
معاونت اداری و پشتیبانی
بهنام رجبی
بهنام رجبی
معاونت سیاسی - اجتماعی