تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 21 : 22
  • سرکشی امام جمعه دراک از بیماران دیالیزی بو علی سینا گویم

  • سرکشی امام جمعه دراک از پلیسراه شیراز -سپیدان

  • سرکشی امام جمعه دراک از پاسگاه گویم

  • حضور امام جمعه دراک در مراسم افتتاحیه مدرسه روستای کلستان

سید نبی اله حسینی
سید نبی اله حسینی
مسئول ستاد

نوراله علیائی
نوراله علیائی
مسئول امور جوانان
ناصر رجبی
ناصر رجبی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علیرضا مرادی
علیرضا مرادی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رسول مرادی
رسول مرادی
معاونت اداری و پشتیبانی
بهنام رجبی
بهنام رجبی
معاونت سیاسی - اجتماعی