تاريخ روز

شنبه 1395/12/7 - 41 : 21
  • برگزاری مراسم در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • برگزاری مراسم در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

حبیب الله حیدرزاده
حبیب الله حیدرزاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
مهران طیبی
مهران طیبی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسن حیدری پور
حسن حیدری پور
معاونت اداری و پشتیبانی