تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 6 : 19
  • دیدارامامان جمعه صومعه سراوگورابزرمیخ بافرمانده سپاه به مناسبت روزپاسدار

  • دیدارامام جمعه به همراه مسئولین ازخانواده شهدا

  • دیدارامام جمعه گورابزرمیخ بامدیرحوزه های علمیه گیلان

  • دیدارجمعی ازبازیگران وتهیه کنندکان سریالهای شبکه باران باامام جمعه