تاريخ روز

چهارشنبه 1397/4/27 - 20 : 20
  • حضورامام جمعه درمراسم معارفه فرماندهی انتظامی شهر

  • دیدارمسئولین عقیدتی سیاسی سپاه باامام جمعه

  • همایش مبلغان وهیات های امناء مساجد بخش گورابزرمیخ

  • جلسه هماهنگی برگزاری جشن نیمه شعبان به ریاست امام جمعه