تاريخ روز

سه شنبه 1396/7/25 - 23 : 14
  • جلسه ماهیانه ستادنمازجمعه گورابزرمیخ

  • افتتاح مدیریت کمیته امداد بخش میرزاکوچک گورابزرمیخ باپی گیری وحضورامام جمعه گورابزرمیخ

  • آیین کلنگ زنی پروژه آب شرب شهربعد12سال باپی گیری امام جمعه گورابزرمیخ

  • دیداررییس پلیس راهوراستان گیلان باامام جمعه گورابزرمیخ