تاريخ روز

سه شنبه 1396/9/21 - 50 : 1
  • راهپیمایی یوم الله 13ابان درگورابزرمیخ

  • دیدارریاست دانشگاه آزاد وهیات همراه باامام جمعه گورابزرمیخ

  • عیادت امام جمعه ازحاج آقای صدیق امام جمعه موقت گورابزرمیخ

  • دیدارامام جمعه گورابزرمیخ بامدیریت آموزش وپرورش صومعه سرا