تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 45 : 8
  • گزارش برگزاری نماز جمعه مورخ 1/4/97

  • گزارش برگزاری نماز جمعه مورخ 18/3/97

  • گزارش برگزاری نماز جمعه مورخ 11/3/97

  • گزارش برگزاری نماز جمعه مورخ 4/3/97

حسن باقرزاده عجمی
حسن باقرزاده عجمی
مسئول ستاد

ولی الله ردایی
ولی الله ردایی
مسئول امور جوانان
عفت محتشمی پور
عفت محتشمی پور
معاونت خواهران
غلام علی نمازی
غلام علی نمازی
معاونت اداری و پشتیبانی
حجت الله ردایی
حجت الله ردایی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی قنبری
علی قنبری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حسن آذر مهری
حسن آذر مهری
معاونت سیاسی - اجتماعی