تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 8 : 23
  • امروز دوران کار و تلاش است

  • مصلای نماز جمعه پایگاه سیاسی و عبادی شهر جدید گلبهار است

  • دیدار امام جمعه شهر جدید گلبهار با رییس دادگستری گلبهار

  • زهد، نماد ارزشمند حوزه است

سیدمهدی شفیعی فرد
سیدمهدی شفیعی فرد
مسئول ستاد

مریم اکبری نژاد
مریم اکبری نژاد
معاونت خواهران
روح الله یعقوبی
روح الله یعقوبی
معاونت سیاسی - اجتماعی
جواد شعفی زاده
جواد شعفی زاده
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدرضادلیلی
محمدرضادلیلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید یاسر رضایی
سید یاسر رضایی
مسئول امور جوانان
سید مهدی زاهد موسوی
سید مهدی زاهد موسوی
معاونت فرهنگی و تبلیغی