تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 37 : 8
  • راهپیمایی قدس 97

  • راهپیمایی قدس 97

  • راهپیمایی روز جهانی قدس

  • برگزاری باشکوه نماز جمعه در روز قدس

سیدمهدی شفیعی فرد
سیدمهدی شفیعی فرد
مسئول ستاد

مریم اکبری نژاد
مریم اکبری نژاد
معاونت خواهران
روح الله یعقوبی
روح الله یعقوبی
معاونت سیاسی - اجتماعی
جواد شعفی زاده
جواد شعفی زاده
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدرضادلیلی
محمدرضادلیلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید یاسر رضایی
سید یاسر رضایی
مسئول امور جوانان
سید مهدی زاهد موسوی
سید مهدی زاهد موسوی
معاونت فرهنگی و تبلیغی