تاريخ روز

يکشنبه 1396/11/29 - 37 : 13
  • نمازجمعه 96/01/25

  • جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی اعتکاف

  • نمازجمعه 96/01/18

  • نمازجمعه96/01/10

احسان واحدی
احسان واحدی
مسئول ستاد

حجت الله نظری
حجت الله نظری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
هادی روحانی
هادی روحانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی نویدی
مهدی نویدی
مسئول امور جوانان
علی ربانی
علی ربانی
معاونت اداری و پشتیبانی
روح الله واحدی
روح الله واحدی
معاونت سیاسی - اجتماعی