تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 44 : 4
  • افتتاح حوزه بسیج خواهران غلامان

  • سرکشی از خانواده شهدا

  • نمازجمعه 95/11/15

  • دیدار با امام جمعه بخش غلامان

احسان واحدی
احسان واحدی
مسئول ستاد

حجت الله نظری
حجت الله نظری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
هادی روحانی
هادی روحانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی نویدی
مهدی نویدی
مسئول امور جوانان
علی ربانی
علی ربانی
معاونت اداری و پشتیبانی
روح الله واحدی
روح الله واحدی
معاونت سیاسی - اجتماعی