تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 30 : 14
  • نمازجمعه 96/01/25

  • جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی اعتکاف

  • نمازجمعه 96/01/18

  • نمازجمعه96/01/10

احسان واحدی
احسان واحدی
مسئول ستاد

حجت الله نظری
حجت الله نظری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
هادی روحانی
هادی روحانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی نویدی
مهدی نویدی
مسئول امور جوانان
علی ربانی
علی ربانی
معاونت اداری و پشتیبانی
روح الله واحدی
روح الله واحدی
معاونت سیاسی - اجتماعی