تاريخ روز

سه شنبه 1396/12/1 - 30 : 0
  • مهمترین پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن، ایستادگی مردم بر اصول انقلاب بود

  • امام جمعه قشم: آموزش، زیربنای توانمندسازی مددجویان است

  • امام جمعه قشم: سرچشمه و خاستگاه انقلاب، مساجد است

  • تقدیر امام جمعه شهرستان قشم از حضور تماشایی مردم در راهپیمایی ۲۲ بمهن

ناصر ناصری
ناصر ناصری
مسئول ستاد

علی کرم پور
علی کرم پور
معاونت اداری و پشتیبانی