تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 10 : 12
  • نماز جمعه8اردیبهشت شهر قاضی

  • حضور اعضای ستادنمازجمعه ومردم درجشن مبعث و افتتاح مسجدومصلی شهرقاضی

  • قرادت شعر در موردنمازجمعه در مراسم افتتاح مسجدومصلی شهرقاضی

  • جلسه روخوانی قرآن وتفسیرتوسط امام جمعه شهرقاضی یکشنبه سوم اردیبهشت باحضور اعضای ستادنمازجمعه دردفترامام جمعه شهرقاضی

غلامعلی ناصح
غلامعلی ناصح
مسئول ستاد

علی شهنازی
علی شهنازی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد مهدی کاویانی
محمد مهدی کاویانی
مسئول امور جوانان
حسینعلی دولخانیان
حسینعلی دولخانیان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی ولدپور
مهدی ولدپور
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالفضل اردکام
ابوالفضل اردکام
معاونت فرهنگی و تیلبغی