تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 43 : 4
  • تقدیر تشکروقدر دانی از کم سن وسالترین مکبر نمازجمعه شهرقاضی

  • پيامبرصلي الله عليه وآله : فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

  • نقش جوانان در برگزاری نماز جمعه 27،اسفند شهرقاضی(این هفته بامجری گری برادر رمضانی

  • اهداء جوایز ویژه مسابقه شماره 253خطبه های نمازجمعه20،اسفند در نمازجمعه27،اسفند شهرقاضی

غلامعلی ناصح
غلامعلی ناصح
مسئول ستاد

علی شهنازی
علی شهنازی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد مهدی کاویانی
محمد مهدی کاویانی
مسئول امور جوانان
حسینعلی دولخانیان
حسینعلی دولخانیان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی ولدپور
مهدی ولدپور
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالفضل اردکام
ابوالفضل اردکام
معاونت فرهنگی و تیلبغی