تاريخ روز

شنبه 1397/1/4 - 25 : 2
  • افتتاح یادمان شهدای گمنام شهرستان چایپاره

  • تودیع و معارفه فرماندار شهرستان چایپاره

  • عیادت از روحانی شهرستان چایپاره

  • دیدار رئیس بنیاد شهید شهرستان چایپاره با امام جمعه محترم

مهدی ثریا
مهدی ثریا
مسئول ستاد

محرم رنجدوست
محرم رنجدوست
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن پوراکبر
حسن پوراکبر
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نقدعلی رضایی
نقدعلی رضایی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سیما زینالی
سیما زینالی
معاونت خواهران