تاريخ روز

سه شنبه 1399/8/6 - 50 : 1
  • دیدار فرماندهی محترم نیروی انتظامی باامام جمعه محترم جاورسیان بمناسبت هفته نیروی انتظامی

  • حضور امام جمعه محترم جاورسیان درگردهمایی روحانیون شهرستان خنداب به مناسبت هفته وقف

  • اهدای لوح تقدیر توسط امام جمعه محترم جاورسیان به مربی صالحین در روستای مس سفلی

  • اهدای لوح تقدیر توسط امام جمعه محترم جاورسیان به مربی صالحین در روستای اناج

رحمان رضائی
رحمان رضائی
مسئول ستاد

محمدجواد صادقی
محمدجواد صادقی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمدجواد اسماعیلی
محمدجواد اسماعیلی
مسئول امور جوانان
جواد مهری پور
جواد مهری پور
معاونت اداری و پشتیبانی
حبیب امیدی
حبیب امیدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
رسول مرادپور
رسول مرادپور
معاونت فرهنگی و تبلیغی
لیلا فتحی
لیلا فتحی
معاونت خواهران