تاريخ روز

سه شنبه 1398/4/25 - 35 : 10
  • جلسه ستاد نمازجمعه مورخ 1398/03/27

  • گزارش تصویری نمازجمعه مورخ 1398/03/31

  • گزارش تصویری نمازجمعه مورخ 1398/03/24

  • کنترل فشار خون افراد بالای 30 سال مورخ 1398/03/24

سجاد آوازی قمصری
سجاد آوازی قمصری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید جعفر حاجی زاده قمصری
سید جعفر حاجی زاده قمصری
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین قنائی قمصری
حسین قنائی قمصری
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا کدخدا قمصری
زهرا کدخدا قمصری
معاونت خواهران
محمدرضا خوشخوان قمصری
محمدرضا خوشخوان قمصری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید علیرضا قیومی قمصری
سید علیرضا قیومی قمصری
مسئول امور جوانان