تاريخ روز

سه شنبه 1398/2/31 - 50 : 2
  • مراسم تشییع جنازه ابوی شهید محمد جمشیدی مورخ 1398/02/25

  • گزارش تصویری نمازجمعه مورخ 1398/02/27

  • جلسه شورای زکات بخش قمصر مورخ 1398/02/24

  • دوره آموزش و تربیت ناصحین امربه معروف و نهی از منکر بخش قمصر مورخ 1398/02/23

امیرحسین رحیم پور قمصری
امیرحسین رحیم پور قمصری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید جعفر حاجی زاده قمصری
سید جعفر حاجی زاده قمصری
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین قنائی قمصری
حسین قنائی قمصری
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا کدخدا قمصری
زهرا کدخدا قمصری
معاونت خواهران
محمدرضا خوشخوان قمصری
محمدرضا خوشخوان قمصری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید علیرضا قیومی قمصری
سید علیرضا قیومی قمصری
مسئول امور جوانان