تاريخ روز

يکشنبه 1397/7/1 - 26 : 11
  • راهپیمایی روز قدس

  • ضیافت افطاری

  • اعتکاف

  • جلسه هفتگی قرآنی ستاد

سید رضا اکرامی
سید رضا اکرامی
مسئول ستاد

سید حسن اکرامی
سید حسن اکرامی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید مهدی قدمگاهی
سید مهدی قدمگاهی
معاونت اداری و پشتیبانی