تاريخ روز

جمعه 1399/5/17 - 48 : 21
  • رزمایش کمک به فقرا

  • سالروز اولین اقامه نماز جمعه کشور

  • سالروز عملیات مرصاد

  • رزمایش همدلی

مصطفی تاج الدین
مصطفی تاج الدین
مسئول ستاد

معصومه اسناوندی
معصومه اسناوندی
معاونت خواهران
حسین سعیدی
حسین سعیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی هدایت فر
مهدی هدایت فر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد دامغانی
محمد دامغانی
مسئول امور جوانان
محمد رضوان فر
محمد رضوان فر
معاونت سیاسی - اجتماعی
محسن کمالی
محسن کمالی
معاونت فرهنگی و تبلیغی