تاريخ روز

چهارشنبه 1398/2/4 - 27 : 22
  • جشن نیمه شعبان

  • دیدار با پروفسور کردوانی

  • حضور در کتابخانه شهید مطهری

  • حضور در دبیرستان شیخ مفید

معصومه اسناوندی
معصومه اسناوندی
معاونت خواهران
حسین سعیدی
حسین سعیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی هدایت فر
مهدی هدایت فر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد دامغانی
محمد دامغانی
مسئول امور جوانان
محمد رضوان فر
محمد رضوان فر
معاونت سیاسی - اجتماعی
محسن کمالی
محسن کمالی
معاونت فرهنگی و تبلیغی