تاريخ روز

جمعه 1397/6/30 - 43 : 0
  • خطبه های نماز جمعه اول تیر ماه

  • خطبه های نماز جمعه 24فروردین97

  • خطبه های نماز جمعه 17فروردین

  • مراسم اعتکاف در شهر گرمسار

صدیقه جورابلو
صدیقه جورابلو
معاونت خواهران
حمید رضا گیلوری
حمید رضا گیلوری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد حسین فاضلی
محمد حسین فاضلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین سعیدی
حسین سعیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی فاضلی
علی فاضلی
مسئول امور جوانان
محمود بلوچی
محمود بلوچی
معاونت سیاسی - اجتماعی