تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 42 : 3
  • خطبه های نماز جمعه 12 آبان 1396

  • نماز جمعه 5 آبان 96

  • نمز جمعه 5آبان ماه 96 گرمسار

  • نمز جمعه 28مهرماه 96 گرمسار

حسین اقبالی
حسین اقبالی
مسئول ستاد

صدیقه جورابلو
صدیقه جورابلو
معاونت خواهران
حمید رضا گیلوری
حمید رضا گیلوری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمد حسین فاضلی
محمد حسین فاضلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین سعیدی
حسین سعیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی فاضلی
علی فاضلی
مسئول امور جوانان
محمود بلوچی
محمود بلوچی
معاونت سیاسی - اجتماعی