تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 20 : 8
  • قرائت كلام الله مجيد توسط قاري محترم قبل از خطبه هاي نمازعبادي سياسي جمعه1396/5/27

  • خطبه هي نماز جمعه اين هفته شهرستان گرمه1396/5/27

  • حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين تاتاري امام جمعه محبوب شهرستان گرمه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته دولت

  • خطبه هاي نماز جمعه اين هفته شهرستان گرمه 1396/5/20

علیرضا مفتح
علیرضا مفتح
مسئول ستاد

رضا دوست محمدی
رضا دوست محمدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد ابراهییم محمودیان
محمد ابراهییم محمودیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد شکوری
محمد شکوری
معاونت فرهنگی و تیلبغی