تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 15 : 12
  • ديددار حضرت حجت الاسلام و المسلمين حاج اقا قدرتي رئيس كل داگستري استان خراسان شمالي و هيئت همراه با حضرت حجت الاسلام ئوالمسلمين تاتاري امام جمعه محبوب شهرستان گرمه

  • متن خطبه نماز جمعه اين هفته 1395/12/27

  • ديدار جمعي از جوانان بسيجي با حضرت حجت الاسلام و المسلمين تاتاري امام جمعه محبوب شهرستان گرمه

  • ديدار جمعي از جوانان بسيجي با حضرت حجت الاسلام و المسلمين تاتاري امام جمعه شهرستان گرمه

علیرضا مفتح
علیرضا مفتح
مسئول ستاد

رضا دوست محمدی
رضا دوست محمدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد ابراهییم محمودیان
محمد ابراهییم محمودیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد شکوری
محمد شکوری
معاونت فرهنگی و تیلبغی