تاريخ روز

شنبه 1395/12/7 - 50 : 21
  • خطبه هاي نماز جمعه اين هفته بهمن ماه 1395/11/29

  • جلسسه شوراي قراني به مناسبت اغاز مسابقات قراني و معارف دانش اموزي شهرستان گرمه در دفتر امام جمعه محترم شهرستان گرمه

  • ديدار فرمانده محترم ناحيه مقاومت سپاه شهرستان جاجرم و هيئت همراه با حضرت حضرت حجت الاسلام والمسلمين تاتاري امام جمعه محبوب شهرستان گرمه

  • ديدار اعضاي محترم سفيران فاطمي با حضرت حجت الالسلام والمسلمين تاتاري امام جمعه محبوب شهرستان گرمه

علیرضا مفتح
علیرضا مفتح
مسئول ستاد

رضا دوست محمدی
رضا دوست محمدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد ابراهییم محمودیان
محمد ابراهییم محمودیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد شکوری
محمد شکوری
معاونت فرهنگی و تیلبغی