تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 23 : 14
  • درحاشیه نماز جمعه این هفته شهرستان گرمه

  • درحاشیه نماز جمعه این هفته شهرستان گرمه

  • درحاشیه نماز جمعه این هفته شهرستان گرمه

  • درحاشیه نماز جمعه این هفته شهرستان گرمه

علیرضا مفتح
علیرضا مفتح
مسئول ستاد

رضا دوست محمدی
رضا دوست محمدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد ابراهییم محمودیان
محمد ابراهییم محمودیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد شکوری
محمد شکوری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
ذبیح اله حسن زاده گرمه
ذبیح اله حسن زاده گرمه
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه الزهرا عليمرداني
فاطمه الزهرا عليمرداني
معاونت خواهران