تاريخ روز

سه شنبه 1397/2/4 - 48 : 4
  • طرح نهضت پاسخگویی

  • طرح نهضت پاسخگویی

  • طرح نهضت پاسخگویی

  • همایش خانوادگی روحانیون و ائمه جماعات بخش فولادشهر با عنوان" مبانی تحکیم خانواده در اسلام"

مهدی باباسالاری
مهدی باباسالاری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سهراب خلیلی
سهراب خلیلی
معاونت سیاسی - اجتماعی
نورالله مرادی
نورالله مرادی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فاطمه باباسالاری
فاطمه باباسالاری
معاونت خواهران
حسین ایزدی
حسین ایزدی
معاونت اداری و پشتیبانی
کاظم ایزدی
کاظم ایزدی
مسئول امور جوانان