تاريخ روز

دوشنبه 1397/4/25 - 4 : 18
  • خطبه های نمازجمعه 1تیر97 منطقه فردو

  • راهپیمایی با شکوه مردم منطقه فردو در روز قدس

  • خطبه های نمازجمعه 4 خرداد 97 منطقه فردو

  • خطبه های نمازجمعه 21اردیبهشت 97 منطقه فردو