تاريخ روز

جمعه 1398/1/2 - 35 : 12
  • گفتمان دینی امام جمعه شهرستان فاروج در متوسطه پسرانه امام علی(ع)

  • جلسه شئون فرهنگی شهرستان فاروج با موضوع زائران پیاده مشهد مقدس

  • حضور امام جمعه شهرستان فاروج بر سر مزار شهید شجاع از مدافعین حریم کشور در هفته نیروی انتظامی درروستای چو کانلو

  • سخنرانی امام جمعه شهرستان فاروج در روستای خسرویه

محمدعلی قبادی
محمدعلی قبادی
مسئول ستاد