تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 45 : 4
  • موذن ومجری نماز جمعه27 اسفند شهرستان فاروج

  • اهدای حکم قهرمان وزنه برداران مسابقات کشوری شهرستان فاروج

  • شهدای نماز جمعه27 اسفند شهرستان فاروج

  • اهدایجوایز مسابقه خطبه های نماز جمعه

علیرضاآدینه پور
علیرضاآدینه پور
مسئول ستاد