تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 15 : 2
  • اولین شب مجلس ذکر مصائب فاطمیه در دفتر ومنزل امام جمعه شهرستان فاروج

  • آغاز مجلس ذکر توسل فاطمیه به مدت ده شب در دفتر ومنزل امام جمعه شهرستان فاروج

  • حضور امام جمعه شهرستان فاروج در افتتاحیه طرح سند تقسیم کار ملی

  • حضور امام جمعه شهرستان فاروج در فینال جام فجر واهدای5جایزه اخلاق توسط ایشان

علیرضاآدینه پور
علیرضاآدینه پور
مسئول ستاد