تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 8 : 23
  • 5مرداد

  • برگزاری مراسم یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شهرستان فریمان

حسن رجبی
حسن رجبی
مسئول ستاد

رضا خوشحال
رضا خوشحال
معاونت فرهنگی و تبلیغی