تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 6 : 16
  • 96/4/10 جلسه تربیت دینی

  • 96/4/4 جشن قرآن در پایان ماه مبارک رمضان

  • رمضان

  • 96/3/26 شهادت حضرت علي(ع)

سیدمنصورمیرلوحی
سیدمنصورمیرلوحی
مسئول ستاد

معصومه مختاری
معصومه مختاری
معاونت خواهران