تاريخ روز

شنبه 1396/9/4 - 50 : 8
  • 96/5/6 جلسات ستاد

  • 96/6/1سالروز ازدواج حضرت علی وحضرت فاطمه(س)

  • 13/5/96جشن میلاد امام رضا(ع) و دهه کرامت

  • 7/5/96 روز تجليل امامزادگان

سیدمنصورمیرلوحی
سیدمنصورمیرلوحی
مسئول ستاد

معصومه مختاری
معصومه مختاری
معاونت خواهران