تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 24 : 19
  • یوم‌الله 12 فروردین ؛ تجلّی واقعی ارادۀ ملّت بزرگ ایران

  • گزارش تصویری مراسم نمازجمعه شهرستان قرآنی استهبان ۳ فروردین ماه ۱۳۹۷

  • گزارش تصویری مراسم نمازجمعه شهرستان قرآنی استهبان ۳ فروردین ماه ۱۳۹۷

  • گزارش تصویری مراسم نمازجمعه شهرستان قرآنی استهبان ۳ فروردین ماه ۱۳۹۷

محمدباقرمعمارپور
محمدباقرمعمارپور
مسئول ستاد

قاسم شیخی اصطهباناتی
قاسم شیخی اصطهباناتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه نقدی زاده
فاطمه نقدی زاده
معاونت خواهران
یونس شاهسوندی
یونس شاهسوندی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حبیب فریبرز
حبیب فریبرز
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالفضل خردمند
ابوالفضل خردمند
مسئول امور جوانان