تاريخ روز

چهارشنبه 1398/11/30 - 50 : 20
  • عطرافشانی مزارشهدا توسط امام جمعه محترم و مسول ستاد نماز جمعه

  • دیدار مسولین مجتمع صنعتی اسفراین با حضور امام جمعه اسفراین

  • یادوارهلاله های روشن با سخنرانی امام جمعه محترم

  • دیدار پزشکان و مسولین علوم پزشکی اسفراین با امام جمعه محترم

حسن غزلی
حسن غزلی
مسئول ستاد

عابد آبگول
عابد آبگول
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی