تاريخ روز

يکشنبه 1398/9/24 - 57 : 3
  • بازدید و رسیدگی به مشکلات روستای باغی تحت عنوان دهگردی توسط امام جمعه محترم و مسولین ستاد

  • بازدید و رسیدگی به مشکلات روستای کلاته سنجر تحت عنوان دهگردی توسط امام جمعه محترم و مسولین ستاد

  • بازدید و رسیدگی به مشکلات روستای گراتی اسفراین تحت عنوان دهگردی توسط امام جمعه محترم و مسولین ستاد

  • جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور امام جمعه در دفتر ایشان

حسن غزلی
حسن غزلی
مسئول ستاد

عابد آبگول
عابد آبگول
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی