تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 35 : 12
  • سی و هفتمین گردهمایی ائمه جمعه خراسان شمالی

  • تقدیر از جوان برگزیده فعال ستادنماز جمعه اسفراین

  • تقدیر از ائمه جمعه موقت شهرستان اسفراین

  • تقدیر از مسئول ستادنمازجمعه

مهدی نامنی
مهدی نامنی
مسئول ستاد

سید علی اکبر حسینی مطلق
سید علی اکبر حسینی مطلق
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مصطفی فنایی
مصطفی فنایی
معاونت فرهنگی و تیلبغی