تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 46 : 4
  • برنامه ها و فعالیتهای امام جمعه محترم اسفراین در هفته گذشته

  • عیادت امام جمعه اسفراین ازحاج اقا عابدینی مسئول نماتیندگی شورادرخراسان شمالی

  • امام جمعه اسفراین:تربیت اسلامی باید جزو اولویت ها باشد

  • اهم برنامه های امام جمعه محترم و ستادنمازجمعه اسفراین درهفته گذشته

مهدی نامنی
مهدی نامنی
مسئول ستاد

سید علی اکبر حسینی مطلق
سید علی اکبر حسینی مطلق
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مصطفی فنایی
مصطفی فنایی
معاونت فرهنگی و تیلبغی