تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 9 : 0
  • دیدار ریاست علوم پزشکی و جمعی از مسئواین و پزشکان

  • دیدار ریاست و مسیولین مجتمع صنعتی فولاد اسفراین

  • حضور ارتشیان سرافراز در نماز جمعه

  • نماز جمعه 24 فروردین 1397

سید علی اکبر حسینی مطلق
سید علی اکبر حسینی مطلق
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مصطفی فنایی
مصطفی فنایی
معاونت فرهنگی و تیلبغی