تاريخ روز

پنج شنبه 1396/4/8 - 22 : 2
  • مدیر حوزه های علمیه خراسان شمالی: «مرگ بر آمریکا» ریشه در معارف قرآنی دارد

  • دیدار با کارکنان و قضات دادگستری به مناسب هفته قوه قضائیه

  • راهپیمایی روز قدس

  • دیدار با رئیس سازمان زندان های اسفراین ب امام جمعه اسفراین

مهدی نامنی
مهدی نامنی
مسئول ستاد

سید علی اکبر حسینی مطلق
سید علی اکبر حسینی مطلق
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مصطفی فنایی
مصطفی فنایی
معاونت فرهنگی و تیلبغی