تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 5 : 7
  • امام جمعه دورود:

  • خطبه های نماز جمعه دورود 1اردیبهشت 96

  • خطبه های نماز جمعه دورود 8اردیبهشت 96

  • جلسه نهج البلاغه

محمود آسترکی
محمود آسترکی
مسئول ستاد

مهدی چگنی
مهدی چگنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی دلیخون
علی دلیخون
معاونت اداری و پشتیبانی
سمیرا خدابخشی
سمیرا خدابخشی
معاونت خواهران
محمد حسین عرفانی
محمد حسین عرفانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی صالح نیا
علی صالح نیا
مسئول امور جوانان