تاريخ روز

دوشنبه 1395/12/2 - 37 : 23
  • خطبه های نماز جمعه دورود 15 بهمن 1395

  • 22 بهمن 1395مردم همیشه در صحنه دورود همزمان با سراسر کشور امروز به خیابان‌ها آمدند و ساعتی پیش حماسه‌ای ماندگار و تاریخی را به نمایش گذاشته‌اند.

  • سخنران پیش از خطبه ها نماینده مردم دورود

  • جلسه نهج البلاغه

محمود آسترکی
محمود آسترکی
مسئول ستاد

مهدی چگنی
مهدی چگنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی دلیخون
علی دلیخون
معاونت اداری و پشتیبانی
سمیرا خدابخشی
سمیرا خدابخشی
معاونت خواهران
محمد حسین عرفانی
محمد حسین عرفانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی صالح نیا
علی صالح نیا
مسئول امور جوانان