تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 17 : 6
  • گرامیداشت حماسه 9 دی در نمازجمعه دزفول

  • نماز وحدت آفرین جمعه 5 آبان 96 دزفول

  • حضور دانش آموزان در نمازجمعه 5 آبان 1396

  • برگزاری نماز عید سعید قربان در دزفول

حبیب ا...
حبیب ا...
مسئول ستاد

پرویز قشنگ زاده
پرویز قشنگ زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سيدمحمدرضا صافی
سيدمحمدرضا صافی
معاونت سیاسی - اجتماعی