تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 21 : 19
  • نمازجمعه دزفول

  • نمازجمعه دزفول

  • گرامیداشت حماسه 9 دی در نمازجمعه دزفول

  • نماز وحدت آفرین جمعه 5 آبان 96 دزفول

حبیب اله ذبیح اله زاده
حبیب اله ذبیح اله زاده
مسئول ستاد

پرویز قشنگ زاده
پرویز قشنگ زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سيدمحمدرضا صافی
سيدمحمدرضا صافی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی محمد چراغ چشم
علی محمد چراغ چشم
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسن نامجو
حسن نامجو
معاونت اداری و پشتیبانی
حمیده نعناکار
حمیده نعناکار
معاونت خواهران