تاريخ روز

دوشنبه 1400/8/3 - 13 : 22
  • نماز جمعه 29 تیر

  • نماز جمعه 29 تیر

اسماعیل خواجه دهاقانی
اسماعیل خواجه دهاقانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسن آقاحسینی
حسن آقاحسینی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
مجمد کاظم ملاقاسمی
مجمد کاظم ملاقاسمی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین حیدرزاده
حسین حیدرزاده
مسئول امور جوانان
محمد فاتحی
محمد فاتحی
معاونت اداری و پشتیبانی
زهره صفری دهاقانی
زهره صفری دهاقانی
معاونت خواهران