تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 10 : 6
  • به مناسبت ولادت امام رضا ع نمازگزاران با شربت پذیرایی شدند

  • به مناسبت روز عفاف و حجاب از دانش آموزان محجبه ای که حضور فعال در نماز جمعه دارند تقدیر شد

  • نماز جمعه مورخ 98/4/21

  • جلسه هماهنگی برگزاری اعیاد دهه کرامت

بهرام هوشیار داریونی
بهرام هوشیار داریونی
مسئول ستاد

عالمه ظهرابی
عالمه ظهرابی
معاونت خواهران
حاج مهیار جمشیدی
حاج مهیار جمشیدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حاج محمد حسین بذرافشان
حاج محمد حسین بذرافشان
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول امور جوانان
حاج علیرضا بذرافکن
حاج علیرضا بذرافکن
معاونت اداری و پشتیبانی