تاريخ روز

چهارشنبه 1399/1/13 - 52 : 23
  • نماز جمعه مورخ 98/12/2

  • جلسه واحد خواهران ستاد نماز جمعه مورخ 98/11/28

  • جشن ولادت حضرت فاطمه (س)

  • نماز جمعه مورخ 98/11/25

بهرام هوشیار داریونی
بهرام هوشیار داریونی
مسئول ستاد

عالمه ظهرابی
عالمه ظهرابی
معاونت خواهران
حاج مهیار جمشیدی
حاج مهیار جمشیدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حاج محمد حسین بذرافشان
حاج محمد حسین بذرافشان
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول امور جوانان
حاج علیرضا بذرافکن
حاج علیرضا بذرافکن
معاونت اداری و پشتیبانی