تاريخ روز

پنج شنبه 1398/11/3 - 44 : 16
  • جلسه واحد خواهران ستاد نماز جمعه مورخ 98/10/28

  • برپایی چادر همزمان با نماز جمعه مورخ 98/10/27 به منظور جمع آوری کمکهای مردمی برای سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

  • حضور کودکان مهد قرآن فرشته های کوچک ثاراله در حرم مطهر شاهچراغ (ع)

  • مهد آدینه مورخ 98/10/27

بهرام هوشیار داریونی
بهرام هوشیار داریونی
مسئول ستاد

عالمه ظهرابی
عالمه ظهرابی
معاونت خواهران
حاج مهیار جمشیدی
حاج مهیار جمشیدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حاج محمد حسین بذرافشان
حاج محمد حسین بذرافشان
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول امور جوانان
حاج علیرضا بذرافکن
حاج علیرضا بذرافکن
معاونت اداری و پشتیبانی