تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 12 : 12
  • دیدار سیجیان با امام حمعه محترم منطقه داریون

  • دیدار کارکنان شهرداری داریون با امام جمعه داریون

  • دیدار مدیران مدارس منطقه داریون با امام جمعه محترم

  • سخنرانی امام جمعه داریون در دانشگاه ازاد اسامی واحد داریون

علی رضا بذر افکن
علی رضا بذر افکن
مسئول ستاد