تاريخ روز

سه شنبه 1397/3/1 - 10 : 21
  • مراسم ارتحال آیت اله ایمانی

  • راهپیمایی بر علیه اسرائیل و آمریکا

  • نمازجمعه 21 اردیبهشت

  • راهپیمایی برعلیه استکبار جهانی(آمریکا)

محمدحسن انصاری
محمدحسن انصاری
مسئول ستاد

راضیه معلم
راضیه معلم
معاونت خواهران
امیراحمد صالحپناه
امیراحمد صالحپناه
معاونت فرهنگی و تیلبغی