تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 22 : 19
  • جلسه شورای اداری با حضور استاندار

  • راهپیمایی 22 بهمن

  • خطبه نماز جمعه 27 بهمن ماه

  • جلسه هماهنگی راهپیمایی 22 بهمن

محمدحسن انصاری
محمدحسن انصاری
مسئول ستاد

راضیه معلم
راضیه معلم
معاونت خواهران
امیراحمد صالحپناه
امیراحمد صالحپناه
معاونت فرهنگی و تیلبغی