تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 54 : 19
  • برگزاری همایش شیر خواران حسینی در شهر دبیران

  • برگزاری همایش شیرخواران حسینی در شهر دبیران

  • برگزاری همایش شیرخواران حسینی

  • برگزاری جشن باشکوه عید سعید غدیر در شهر دبیران

حسن زارع
حسن زارع
مسئول ستاد

محمدناصرشریعتی
محمدناصرشریعتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین یزدانی
حسین یزدانی
معاونت اداری و پشتیبانی
صابر شادمانی
صابر شادمانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
نورالدین شریعتی
نورالدین شریعتی
مسئول امور جوانان
سجاد صف شکن
سجاد صف شکن
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رقیه بابایی
رقیه بابایی
معاونت خواهران