تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 47 : 4
  • راهپیمایی با شکوه مردم انقلابی شهر دبیران در حمایت از ولی امر مسلمین ودر محکومیت فتنه گران

  • تجمع بزرگداشت 9دی در شهر دبیران

  • تجمع بزرگداشت حماسه 9 دی در شهر دبیران

  • برگزاری همایش شیر خواران حسینی در شهر دبیران

حسن زارع
حسن زارع
مسئول ستاد

محمدناصرشریعتی
محمدناصرشریعتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین یزدانی
حسین یزدانی
معاونت اداری و پشتیبانی
صابر شادمانی
صابر شادمانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
نورالدین شریعتی
نورالدین شریعتی
مسئول امور جوانان
سجاد صف شکن
سجاد صف شکن
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رقیه بابایی
رقیه بابایی
معاونت خواهران