تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 32 : 19
  • برگزاری جشن اعیاد شعبانیه در دبیران

  • برگزاری جشنهای اعیاد شعبانیه در دبیران

  • تقدیرازنمازگزاران درنماز جمعه

  • برپایی محفل انس با قرآن

حسن زارع
حسن زارع
مسئول ستاد

محمدناصرشریعتی
محمدناصرشریعتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین یزدانی
حسین یزدانی
معاونت اداری و پشتیبانی
صابر شادمانی
صابر شادمانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
نورالدین شریعتی
نورالدین شریعتی
مسئول امور جوانان
سجاد صف شکن
سجاد صف شکن
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رقیه بابایی
رقیه بابایی
معاونت خواهران