تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 21 : 12
  • جشن مبعث پیامبر اکرم(ص)

  • ستاد نماز جمعه شهر دبیران

  • ستاد نماز جمعه شهر دبیران

  • ستاد نماز جمعه دبیران

حسن زارع
حسن زارع
مسئول ستاد

محمدناصرشریعتی
محمدناصرشریعتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین یزدانی
حسین یزدانی
معاونت اداری و پشتیبانی
صابر شادمانی
صابر شادمانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
نورالدین شریعتی
نورالدین شریعتی
مسئول امور جوانان
سجاد صف شکن
سجاد صف شکن
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رقیه بابایی
رقیه بابایی
معاونت خواهران