ارتباط مردمی با مدیر ستاد های نماز جمعه  

تاريخ روز  

جمعه 1398/1/2 - 32 : 12

 

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92