ارتباط مردمی با مدیر ستاد های نماز جمعه  

تاريخ روز  

سه شنبه 1396/11/3 - 2 : 5

 

تاریخ ایجاد: 01:32
نشریه اقامه شماره سوم
تصویر اصلی .
نشریه اقامه شماره 3 هفته سوم بهمن ماه سال 1393

Sabz Map