تاريخ روز

جمعه 1398/1/2 - 43 : 12
  • دیدار امام جمعه واعضاء

  • اهداء جوایز به مناسبت 5 مرداد

  • ىيىار 5 مرىاد

  • جلسه هفتگی ستاد

قربانعلی پور شهابی
قربانعلی پور شهابی
مسئول ستاد

احمد پارسا
احمد پارسا
معاونت اداری و پشتیبانی
جواد قوی مقدم
جواد قوی مقدم
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مریم رضا زاده
مریم رضا زاده
معاونت خواهران
علرضا طایفی
علرضا طایفی
مسئول امور جوانان
علی اصغر عبدی
علی اصغر عبدی
معاونت سیاسی - اجتماعی