تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 55 : 3
  • اقامه نماز جمعه شهرشهیدچمران با امامت امام جمعه شهر سید منتصر هاشمی

  • سخنرانی شهردار شهرشهیدچمران

  • مسایقه نقاشی مسجد جامع چمران در محل اقامه نماز جمعه

  • اقامه نماز جمعه شهرشهیدچمران با امامت امام جمعه شهر سید منتصر هاشمی

عبدعلی آلبوغبیش
عبدعلی آلبوغبیش
مسئول ستاد

مهدی شیرالی
مهدی شیرالی
مسئول امور جوانان
ناصرعبادی
ناصرعبادی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
کورش کیارسی
کورش کیارسی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سیدحمزه ساداتی
سیدحمزه ساداتی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رباب آلناصر
رباب آلناصر
معاونت خواهران
عبدالحسین معرف
عبدالحسین معرف
معاونت اداری و پشتیبانی