تاريخ روز

پنج شنبه 1396/9/2 - 36 : 4
  • خطبه های ایراد شده نماز جمعه شهر بردخون 26 آبان 1396

  • خطبه های ایراد شده نماز جمعه شهر بردخون 19 آبان 1396

  • خطبه های ایراد شده نماز جمعه شهر بردخون 12 آبان 1396

  • خطبه های ایراد شده نماز جمعه شهر بردخون 5 آبان 1396

حسین محمدی
حسین محمدی
مسئول ستاد

سید ابراهیم حسینی
سید ابراهیم حسینی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علیرضا حاجیانی فرد
علیرضا حاجیانی فرد
مسئول امور جوانان
غلامحسین بحرینی
غلامحسین بحرینی
معاونت اداری و پشتیبانی
یوسف درویشی
یوسف درویشی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سمیه عابدی
سمیه عابدی
معاونت خواهران
محمد جواد عاشوری
محمد جواد عاشوری
معاونت فرهنگی و تیلبغی