تاريخ روز

جمعه 1395/12/6 - 38 : 2
  • خطبه های ایراد شده نماز جمعه شهر بردخون 29 بهمن 1395

  • حضور امام جمعه محترم شهر بردخون در مراسم راهپیمایی یو الله 22 بهمن

  • تصاویر شرکت مردم شهر بردخون در مراسم یوم الله 22 بهمن

  • سخنرانی امام جمعه بردخون در روز 22 بهمن

سمیه عابدی
سمیه عابدی
معاونت خواهران