تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 43 : 3
  • بسته ویژه «ستاد» به مناسبت شهادت امام رضا(ع)

  • جلسه هم اندیشی معاونت خواهران ستاد با بانوان فرهیخته شهرستان بیرجند

  • آماده سازی کتابخانه کانون ستاد جهت بهره برداری نمازگران محترم جمعه

  • مسابقه نقاشی ویژه کودکان در نماز جمعه

محمد حسن زنگویی
محمد حسن زنگویی
مسئول ستاد

سیدحسین اصغری
سیدحسین اصغری
معاونت اداری و پشتیبانی
سیدمحمد حسنی
سیدمحمد حسنی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمدعلی اسماعیلی
محمدعلی اسماعیلی
معاونت فرهنگی و تیلبغی