تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/30 - 11 : 14
  • برگزاری نماز عید سعید قربان96

  • جلسه هم اندیشی و هماهنگی نمازعید سعید قربان96

  • اولین جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی همایش پیاده روی خانوادگی آدینه 20

  • جلسه ماهیانه ستاد

محمد حسن زنگویی
محمد حسن زنگویی
مسئول ستاد

سیدحسین اصغری
سیدحسین اصغری
معاونت اداری و پشتیبانی
سیدمحمد حسنی
سیدمحمد حسنی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمدعلی اسماعیلی
محمدعلی اسماعیلی
معاونت فرهنگی و تیلبغی