تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 17 : 22
  • مراسم روز شهادت امام سجاد علیه السلام

  • مراسم شب شهادت امام سجاد علیه السلام

  • مراسم شهادت امام سجاد علیه السلام

  • مراسم عزاداری دهه سوم ویژه خواهران برگزار میگردد

حجت الاسلام ابراهیم زارع خلیلی
حجت الاسلام ابراهیم زارع خلیلی
مسئول ستاد

محسن کشاورمویدی
محسن کشاورمویدی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
جلال خلیلی
جلال خلیلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید جعفر خلیلی
سید جعفر خلیلی
مسئول امور جوانان
فاطمه زارع خلیلی
فاطمه زارع خلیلی
معاونت خواهران
حمیدرضا زارع
حمیدرضا زارع
معاونت اداری و پشتیبانی
علیرضا مویدی
علیرضا مویدی
معاونت سیاسی - اجتماعی