تاريخ روز

چهارشنبه 1396/9/22 - 18 : 6
  • سخنران قبل از خطبه نماز جمعه 17 اذر

  • آقای محمد طاها مویدی خردسالترین نماز گزار جمعه

  • پدر بزرگی که نماز جمعه اش ترک نمیشود

  • دیدار امام جمعه محترم شهر خانیمن با امام جمعه بیضا

حجت الاسلام ابراهیم زارع خلیلی
حجت الاسلام ابراهیم زارع خلیلی
مسئول ستاد

محسن کشاورمویدی
محسن کشاورمویدی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
جلال خلیلی
جلال خلیلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید جعفر خلیلی
سید جعفر خلیلی
مسئول امور جوانان
فاطمه زارع خلیلی
فاطمه زارع خلیلی
معاونت خواهران
حمیدرضا زارع
حمیدرضا زارع
معاونت اداری و پشتیبانی
علیرضا مویدی
علیرضا مویدی
معاونت سیاسی - اجتماعی