تاريخ روز

يکشنبه 1397/7/1 - 28 : 11
  • برگزاری مراسم میلاد امام سجاد باسخنرانی امام جمعه بایگ

  • برگزاری اعیاد شعبانیه با حضور امام جمعه محترم بایگ

  • برگزاری کارگروه حمایت از کالای ایرانی با حضور امام جمعه محترم

  • دیدار رئیس اداره برق تربت حیدریه با امام جمعه بخش بایگ

محمدرضا اسعدنیاسناجردی
محمدرضا اسعدنیاسناجردی
مسئول ستاد

محبوبه رمضانی بایگی
محبوبه رمضانی بایگی
معاونت خواهران
علی اکبر مختاری بایگی
علی اکبر مختاری بایگی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مرتضی عیدی
مرتضی عیدی
مسئول امور جوانان
محمد حسن ابراهیم پور
محمد حسن ابراهیم پور
معاونت فرهنگی و تبلیغی