تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 50 : 4
  • تقدیر از برگزیدگان مسابقه کشتی نجات

  • راهپیمایی نماز گزاران جمعه در اعتراض به آشوبگران و فتنه گران حوادث اخیر

  • جلسه معاونت پشتیبانی ستاد نماز جمعه یوانات با حضور فرماندار

  • تقدیر از دانش آموزان نمونه دبیرستان حضرت زهرا (س)

کریم مهری
کریم مهری
مسئول ستاد

منصور کاظمی
منصور کاظمی
مسئول امور جوانان
حسن ایزدی
حسن ایزدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مجید شبان
مجید شبان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر حسین یزدی
امیر حسین یزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مرضیه مودت
مرضیه مودت
معاونت خواهران
محمد حسامپور
محمد حسامپور
معاونت اداری و پشتیبانی