تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 7 : 12
  • نماز جمعه 96/05/13 شهرستان بوانات

  • عیادت از اعضای ستاد که در بستر بیماری هستند

  • تقدیر و تشکر از امام جمعه موقت شهرستان بوانات به مناسبت 5 مرداد

  • دیدار فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات با امام جمعه به مناسبت 5 مرداد

کریم مهری
کریم مهری
مسئول ستاد

منصور کاظمی
منصور کاظمی
مسئول امور جوانان
حسن ایزدی
حسن ایزدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مجید شبان
مجید شبان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر حسین یزدی
امیر حسین یزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مرضیه مودت
مرضیه مودت
معاونت خواهران
محمد حسامپور
محمد حسامپور
معاونت اداری و پشتیبانی