تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 36 : 4
  • نماز جمعه مرخ 95/12/20 شهرستان بوانات

  • جلسه هم اندیشی نماز با حضور اساتید دانشگاه آزاد و امام جمعه موقت شهرستان حاج آقا عارفی نژاد

  • جلسه معاونت پشتیبانی ستاد نماز جمعه شهرستان بوانات

  • حضور سردار مهدیار در بین مردم ولایت مدار بوانات

کریم مهری
کریم مهری
مسئول ستاد

منصور کاظمی
منصور کاظمی
مسئول امور جوانان
حسن ایزدی
حسن ایزدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مجید شبان
مجید شبان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر حسین یزدی
امیر حسین یزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مرضیه مودت
مرضیه مودت
معاونت خواهران
محمد حسامپور
محمد حسامپور
معاونت اداری و پشتیبانی