تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 49 : 19
  • برگزاری سومین جلسه شورای اقامه نماز ادارات شهرستان بوانات در محل دفتر امام جمعه

  • تقدیر و تشکر امام جمعه شهرستان از دو تن از ورزشکاران و مدال آوران شهرستان

  • نماز جمعه مورخ 96/06/21 شهرستان بوانات

  • شرکت امام جمعه موقت شهرستان در جشن عاطفه ها در مدرسه فاطمیه سوریان بوانات

کریم مهری
کریم مهری
مسئول ستاد

منصور کاظمی
منصور کاظمی
مسئول امور جوانان
حسن ایزدی
حسن ایزدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مجید شبان
مجید شبان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر حسین یزدی
امیر حسین یزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مرضیه مودت
مرضیه مودت
معاونت خواهران
محمد حسامپور
محمد حسامپور
معاونت اداری و پشتیبانی