تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 31 : 19
  • تقدیر از مکبرین نماز بخش مرکزی بعد از نماز جمعه در دهه پرفروغ فجر

  • سخنرانی فرماندار محترم بعد از نماز عصر روز جمعه در دهه مبارک فجر

  • دیدار فرماندار و مسئولین شهرستان با امام جمعه در دهه فجر

  • جلسه معاونت فرهنگی ستاد نماز جمعه بوانات

کریم مهری
کریم مهری
مسئول ستاد

منصور کاظمی
منصور کاظمی
مسئول امور جوانان
حسن ایزدی
حسن ایزدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مجید شبان
مجید شبان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر حسین یزدی
امیر حسین یزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مرضیه مودت
مرضیه مودت
معاونت خواهران
محمد حسامپور
محمد حسامپور
معاونت اداری و پشتیبانی