تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 16 : 12
  • نماز جمعه شهرستان بوانات 96/02/01

  • جلسه توجیهی مدیران،قاریان،موذنین و مجریان نماز جمعه

  • جلسه معاونت پشتیبانی ستاد نماز جمعه شهرستان بوانات

  • نماز جمعه شهرستان بوانات 96/01/25

کریم مهری
کریم مهری
مسئول ستاد

منصور کاظمی
منصور کاظمی
مسئول امور جوانان
حسن ایزدی
حسن ایزدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مجید شبان
مجید شبان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر حسین یزدی
امیر حسین یزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مرضیه مودت
مرضیه مودت
معاونت خواهران
محمد حسامپور
محمد حسامپور
معاونت اداری و پشتیبانی