تاريخ روز

جمعه 1398/1/2 - 33 : 12
  • كارگاه سبك زندگي اسلامي

اسماعیل باری
اسماعیل باری
مسئول ستاد

سیدحسین حسینی
سیدحسین حسینی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سیدحسین حسینی
سیدحسین حسینی
مسئول امور جوانان
مهدی باری
مهدی باری
معاونت اداری و پشتیبانی
سیدمهدی حسینی
سیدمهدی حسینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حمید مومن نژاد
حمید مومن نژاد
معاونت فرهنگی و تبلیغی