تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 30 : 23
  • از محیط بان نمونه بخش بندپی شرقی تقدیر به عمل آمد.

  • جمعی از دانش آموزان نخبه مقطع اول متوسطه بخش بندپی شرقی با امام جمعه بخش بندپی شرقی دیدار نمودند.

  • جلسه ستاد غدیر با حضور امام جمعه و مسئولین بخش بندپی شرقی برگزار گردید.

  • اعتقاد رهبری به توان ملت واقعی است و این بزرگترین تهدید برای دشمن محسوب می‌شود

حسین خواجه تبار
حسین خواجه تبار
مسئول ستاد

رجبعلی حسین زاده گروی
رجبعلی حسین زاده گروی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین روح زاده
حسین روح زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
حشمت کاظم نسب
حشمت کاظم نسب
معاونت اداری و پشتیبانی
مریم شاکری
مریم شاکری
معاونت خواهران
محمد علیجانزاده کاشی
محمد علیجانزاده کاشی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد فیروزنژاد
محمد فیروزنژاد
مسئول امور جوانان