تاريخ روز

شنبه 1396/9/4 - 48 : 2
  • تودیع و معارفه

  • عزاداری امام رضا در حسینیه امام زاده میر عالی حسین

  • عزاداری امام رضا در حسینیه امام زاده میر عالی حسین

  • عزاداری امام رضا در حسینیه امام زاده میر عالی حسین

سیدعبدالعلی نجفی
سیدعبدالعلی نجفی
مسئول ستاد

حسين شمس
حسين شمس
معاونت سیاسی - اجتماعی
روح اله هاشمی
روح اله هاشمی
مسئول امور جوانان
توران ابراهيمي
توران ابراهيمي
معاونت خواهران
حسن مرتضايي
حسن مرتضايي
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مجيد عابدي
مجيد عابدي
معاونت فرهنگی و تیلبغی
حسین شریفی
حسین شریفی
معاونت اداری و پشتیبانی