تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 30 : 19
  • ملاقات بخشدار با امام جمعه

  • ملاقات بخشدار با امام جمعه

  • ملاقات فرماندهان گروهانهای بسیج با امام جمعه

  • دیدار فرماندهان گروهای بسیجی با امام جمعه

سیدعبدالعلی نجفی
سیدعبدالعلی نجفی
مسئول ستاد

حسين شمس
حسين شمس
معاونت سیاسی - اجتماعی
روح اله هاشمی
روح اله هاشمی
مسئول امور جوانان
توران ابراهيمي
توران ابراهيمي
معاونت خواهران
حسن مرتضايي
حسن مرتضايي
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مجيد عابدي
مجيد عابدي
معاونت فرهنگی و تیلبغی
حسین شریفی
حسین شریفی
معاونت اداری و پشتیبانی