تاريخ روز

پنج شنبه 1396/4/8 - 21 : 2
  • امام جمعه بام وصفی آباد باعلما ومسئولین ومردم ولایتمدار بام وصفی آباد خداحافظی کرد

  • امام جمعه بام وصفی آباددر آخرین جلسه ماهانه از اعضای ستادنماز جمعه تقدیر وتشکرکرد

  • دیدار باامام جمعه بام وصفی آبادبه مناسبت هفته عقیدتی سیاسی سپاه وبسیج

  • باحضور امام جمعه، رییس جدید کمیته امداد بام وصفی آباد معرفی شد

اسماعیل ارغیانی
اسماعیل ارغیانی
مسئول ستاد

محمد رحیم زاده
محمد رحیم زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
غلامعلی حسنی
غلامعلی حسنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی