تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 10 : 2
  • سخنرانی امام جمعه بام وصفی آبادواقامه نماز جماعت در دبیرستان شهیدارغیانی

  • سخنرانی امام جمعه بام وصفی آباددرشب شهادت حضرت فاطمه(س)در مصلی نماز جمعه

  • عملکرد دفتر امام جمعه وستاد نماز جمعه بام وصفی آباددر دهه فجر 1395

  • بخش اول عملکرد دفتر امام جمعه وستاد نماز جمعه بام وصفی آباددر دهه فجر 1395

اسماعیل ارغیانی
اسماعیل ارغیانی
مسئول ستاد

محمد رحیم زاده
محمد رحیم زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
غلامعلی حسنی
غلامعلی حسنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی