تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 42 : 8
  • برگزاری جلسه اعضای ستاد دوشنبه 21خرداد97

  • مراسم راهپیمایی روز قدس بجستان ورودی مصلا

  • مراسم راهپیمایی روز قدس بجستان

  • راهپیمایی روز قدس شهرستان بجستان

اصغر روحبخش حسن نژاد
اصغر روحبخش حسن نژاد
مسئول ستاد

مریم سیروس
مریم سیروس
معاونت خواهران
محمد خاكسار بجستاني
محمد خاكسار بجستاني
معاونت اداری و پشتیبانی
احمد باغبان
احمد باغبان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی اصغر جانبیکی
علی اصغر جانبیکی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
علی اکبر صلاحی
علی اکبر صلاحی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محسن حسن زاده
محسن حسن زاده
مسئول امور جوانان